Aktualności

Zmiany w regulaminie.

Uprzejmie Państwa informujemy, iż z dniem 05 maja 2019 r. wchodzi w życie kolejny pakiet zmian w ustawie o usługach płatniczych. W związku z tym, dostosowaliśmy obowiązujące regulaminy wewnętrzne do nowego porządku prawnego. Istotne zmiany przedstawiają się w sposób następujący:

 

1. W Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych (Regulamin w nowej wersji obowiązywać będzie od 14 września 2019 r. z wyłączeniem zapisów § 2 pkt 17, 25, 48, 58, 64, 67, 75, 76, 77 oraz §3 ust. 1 oraz § 33 oraz §44 ust.19 oraz §75 ust. 2-3 oraz  §84 ust. 6 oraz §85 oraz §87 oraz §93, które to zapisy obowiązywać będą od dnia 05 maja 2019 r.)

 • Wprowadzono lub doprecyzowano pojęcia: akceptant, dostawca usług, kod identyfikacyjny, moment otrzymania zlecenia płatniczego, polecenie przelewu wewnętrznego, polecenie przelewu w walucie obcej, powiadomienia Push, powiadomienia sms, program lojalnościowy, silne uwierzytelnienie, usługa dostępu do informacji o rachunku, usługa inicjowania transakcji płatniczej, usługa potwierdzenia dostępności środków na rachunku płatniczym, ustawa UUP, uwierzytelnienie, (§ 2);
 • Zaktualizowany został katalog rachunków bankowych dostępnych w ofercie Banku (§3);
 • Dodano zapisy mówiące o zasadach korzystania z usługi dostępu do informacji o rachunku, usługi inicjowania transakcji płatniczej, usługi potwierdzenia dostępności środków na rachunku płatniczym.  (§ 33);
 • Dodano zapisy mówiące o możliwości dokonywania wpłat gotówkowych w bankomatach posiadających taką funkcjonalność (§ 73);
 • Wprowadzono zapis mówiący o sposobie użycia po raz pierwszy karty z funkcjonalnością zbliżeniową (§ 75 ust.3);
 • Dodano zapis o treści „ Dla potrzeb silnego uwierzytelniania w systemie bankowości mobilnej i systemu bankowości elektronicznej Użytkownik musi posiadać urządzenie mobilne z krajowym numerem telefonu” (§84 ust.6);
 • Zmieniono zapisy dotyczące środków dostępu do systemu bankowości internetowej (§85);
 • Wskazane zostały sposoby autoryzacji dyspozycji z użyciem silnego uwierzytelnienia (§87);
 • Dodano zapisy mówiące w jakich okolicznościach Bank stosuje silne uwierzytelnienie (§93);
 • Wskazano katalog przypadków w których Bank nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie zrealizowania zlecenia płatniczego oraz wskazano w jakich okolicznościach Bank ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej (§ 98);
 • Wprowadzono zapisy dotyczące rozpatrywania reklamacji, skrócony został czas rozpatrzenia reklamacji dotyczącej zlecenia płatniczego oraz wydania karty do 15 dni roboczych (§103);

 

 

Jednocześnie informujemy, iż:

 1. Posiadacz rachunku ma prawo przed datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Jeżeli Posiadacz rachunku zgłosi sprzeciw w zakresie proponowanych zmian, ale nie dokona wypowiedzenia umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian.
 3. Brak sprzeciwu wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z ich akceptacją.

 

wstecz
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.